La idea d’un Taller Pierre Vilar, concebut com un espai comú de reunió i de treball, va sorgir, gairebé de forma espontània, pocs mesos després de la mort de l’historiador. Les persones que hi treballem, procedents de diferents països, pretenem, amb aquesta iniciativa, donar a conèixer l’obra de Pierre Vilar i, sobretot, mantenir viu el seu mestratge.

Des d’aquí, convidem a participar-hi a tots aquells que es reconeguin en la manera de practicar l’ofici d’historiador de Pierre Vilar, que aquí intentarem donar a conèixer i explicar, i a tots aquells que pensin, com pensava Pierre Vilar, com pensem nosaltres, a començaments del segle XXI, que una altra història, una història en construcció, és possible.

actualitat