XIX Seminari d’Història Econòmica i Social

Les transformacions agràries del segle XVIII català
40 anys després de la tesi de Pierre Vilar
Girona, 30 de novembre i 1 de desembre de 2006

Pierre Vilar va dedicar una part important de la seva tesi doctoral, Catalunya dins l’Espanya Moderna, a l’estudi de les transformacions agràries del segle XVIII català. El títol d’aquest seminari és el del tercer volum de l’edició catalana de l’obra, –que es correspon al segon volum de l’edició francesa–. La seva relectura, quaranta anys després, confirma el caràcter sòlid i pioner dels plantejaments de Pierre Vilar, que ja qüestionaven seriosament la idea d’un model únic de desenvolupament històric vers el capitalisme, basat en el cas anglès. Han hagut de passat moltes dècades perquè el canvi de paradigma anunciat per Vilar s’hagi acabat imposant en la historiografia europea. Mentrestant, les pàgines de Pierre Vilar han servit de referència a nombrosos investigadors catalans que, sovint atrets pels nombrosos interrogants plantejats per l’historiador, van voler i volen col·laborar a escurçar, amb les seves recerques d’arxiu, “la distància entre el que podrem dir aquí i el que caldria saber, a Catalunya i a Espanya sobre els problemes agraris concrets del segle XVIII”. Amb l’organització d’aquest seminari, el Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona, la revista Estudis d’Història Agrària i el comité d’iniciativa de l’Atelier Pierre Vilar volen oferir un balanç –i un marc de discussió– d’aquestes recerques, tot animant els joves investigadors a continuar llegint Vilar i a continuar endinsant-se en els arxius per tal de copsar millor, en una perspectiva d’història comparada, els “caràcters originals” de la història social catalana.

 Programa del seminari